var swf_width=431; var swf_height=312; //文字颜色|文字位置|文字背景颜色|文字背景透明度|按键文字颜色|按键默认颜色|按键当前颜色|自动播放时间|图片过渡效果|是否显示按钮|打开方式 var configtg='0xffffff|1|0x242424|30|0xffffff|0xC5DDBC|0x000033|8|3|1|_blank'; var pics="";var links="";var texts=""; pics+="/userfiles/files/2019021808454929d41.jpg|"; links+="/xinwenzhuanqu/caijingyaowen/20190218/0843350179e516.htm|"; texts+="韩正在财政部调研并主持召开座谈会|"; pics+="/userfiles/files/201902131619194307d.jpg|"; links+="/xinwenzhuanqu/tupianbaodao/20190213/16185541134510.htm|"; texts+="新春奋进正当时,听习近平谈奋斗|"; pics+="/userfiles/files/2019012909053752975.jpg|"; links+="/xinwenzhuanqu/caijingyaowen/20190129/090407023dc38c.htm|"; texts+="习近平同党外人士共迎新春|"; pics+="/userfiles/files/20190122085146ff2c7.jpg|"; links+="/xinwenzhuanqu/caijingyaowen/20190122/0848229092b400.htm|"; texts+="习近平:提高防控能力着力防范化解重大风险|"; pics+="/userfiles/files/2019011808513515b09.jpg|"; links+="/xinwenzhuanqu/caijingyaowen/20190118/084355294958de.htm|"; texts+="李克强主持座谈会 听取对政府工作报告意见建议|"; var picsLastIndex=pics.lastIndexOf('|'); pics=picsLastIndex>-1?pics.substring(0,picsLastIndex):pics; var linksLastIndex=links.lastIndexOf('|'); links=linksLastIndex>-1?links.substring(0,linksLastIndex):links; var textsLastIndex=texts.lastIndexOf('|'); texts=textsLastIndex>-1?texts.substring(0,textsLastIndex):texts; document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('');