var swf_width=431; var swf_height=312; //文字颜色|文字位置|文字背景颜色|文字背景透明度|按键文字颜色|按键默认颜色|按键当前颜色|自动播放时间|图片过渡效果|是否显示按钮|打开方式 var configtg='0xffffff|1|0x242424|30|0xffffff|0xC5DDBC|0x000033|8|3|1|_blank'; var pics="";var links="";var texts=""; pics+="/userfiles/images/20181114/6367780802195225983876577.jpg|"; links+="/xinwenzhuanqu/caijingyaowen/20181114/155937793b0e22.htm|"; texts+="习近平参观庆祝改革开放40周年大型展览|"; pics+="/userfiles/files/201811131313226c32e.jpg|"; links+="/xinwenzhuanqu/shipinxinwen/20181113/130410263f577e.htm|"; texts+="榜样3|"; pics+="/userfiles/images/20181113/6367769877333689646499117.png|"; links+="/xinwenzhuanqu/tupianbaodao/20181113/09383397308782.htm|"; texts+="林铎在民营企业调研|"; pics+="/userfiles/images/20181112/6367763252648367281534759.jpg|"; links+="/xinwenzhuanqu/caijingyaowen/20181112/151436534ed77d.htm|"; texts+="2018年四大主场外交,习近平这一理念贯穿始终|"; pics+="/userfiles/images/20181108/6367726437846137233478949.jpg|"; links+="/xinwenzhuanqu/caijingyaowen/20181108/0858127697bc60.htm|"; texts+="习近平在上海考察|"; var picsLastIndex=pics.lastIndexOf('|'); pics=picsLastIndex>-1?pics.substring(0,picsLastIndex):pics; var linksLastIndex=links.lastIndexOf('|'); links=linksLastIndex>-1?links.substring(0,linksLastIndex):links; var textsLastIndex=texts.lastIndexOf('|'); texts=textsLastIndex>-1?texts.substring(0,textsLastIndex):texts; document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('');